GDPR – Protecția datelor

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Consideram asigurarea dreptului la protectia datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental www.ovofloat.ro, prin urmare vom dedica toate resursele si eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastra in deplina concordanta cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protectia datelor” sau “GDPR”), precum si cu orice alta legislatie aplicabila pe teritoriul Romaniei.

 

Intrucat unul dintre principiile esentiale ale acestui cadru legal il reprezinta transparenta, am pregatit acest document prin care dorim sa va informam despre modul in care colectam, utilizam, transferam si protejam datele dvs cu caracter personal atunci cand interactionati cu noi in legatura cu produsele si serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web.

 

Ne rezervam dreptul de a actualiza si modifica periodic aceasta Politica de Confidentialitate, pentru a reflecta orice modificari ale modului in care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal sau orice modificari ale cerintelor legale. In cazul oricarei astfel de modificari, vom afisa pe website-ul nostru versiunea modificata a Politicii de Confidentialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.

 

1. Principii de protecție a datelor

• Colectarea datelor personale se va face numai în scopurile specificate, explicite și legitime. Datele nu vor fi procesate către terți într-o manieră incompatibilă cu acele scopuri;

• Datele personale vor fi exacte, iar acolo unde este necesar, actualizate;

• Procesarea datelor personale se va face într-o manieră legală, corectă și transparentă;

• Toate datele personale vor fi păstrate confidențial și stocate într-o manieră ce asigură securitatea necesară;

• Datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terțe decât în cazul în care acest lucru este necesar în scopul oferirii de servicii conform acordurilor;

• Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea și ștergerea acestora, împotrivirea sau restricționarea de la procesarea datelor, cât și de la dreptul de portabilitate al datelor.

 

2. Datele personale

• Date personale înseamnă orice informație care poate fi legată de o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana subiect).

• Datele personale includ toate tipurile de informații directe sau indirecte (și anume utilizate în legătură cu alte date) ce se referă la persoana subiect, cum ar fi nume, data de naștere, adrese, adrese de e-mail, numere de telefon, etc.

 

3. Colectarea datelor personale

Datele pe care le colectăm pot include următoarele:

• Numele și datele de contact (Colectăm numele și prenumele dvs., adresa de e-mail, adresa poștală, numărul de telefon și alte date de contact similare)

• Colectăm parolele, indiciile pentru parole și informații de securitate similare folosite pentru autentificare și pentru accesarea contului.

• Colectăm date despre dispozitivul dvs. și despre modul în care dvs. și dispozitivul interacționați cu produsele noastre.

• Colectăm date despre caracteristicile pe care le utilizați, articolele pe care le achiziționați și paginile web pe care le vizitați.

• Colectăm date despre dispozitivul și rețeaua pe care le utilizați pentru a vă conecta la produsele noastre. Acestea includ date despre sistemele de operare și aplicațiile software instalate pe dispozitivul dvs., inclusiv cheile de produs. De asemenea, includ adresa IP, setările regionale și setările de limbă.

 

4. Scopul colectarii datelor personale

• informarea clienților/cumpărătorilor privind situația Contului lor inclusiv validarea, expedierea și facturarea comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile și/sau serviciile achizitionate;

• trimiterea de newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS), numai in cazul in care persoana vizata si-a exprimat in mod explicit acordul.

• cercetare de piață, urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului clientului/cumpărătorului.

 

De asemenea, www.ovofloat.ro poate furniza datele cu caracter personal ale cumpărătorului altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai în scopurile menționate la punctul 16.3., prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plată/bancare, telemarketing sau alte servicii, furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piața bunurilor și serviciilor noastre, asiguratori.

 

5. Utilizarea datelor personale

• vom utiliza datele personale numai pentru scopul în care au fost colectate și vom stoca datele doar atât cât este necesar pentru scopul mai sus menționat.

• vom păstra informațiile clientului pentru perioada în care contul său este activ, pentru oricare din scopurile menționate mai sus (pct. 4).

• accesul la datele personale este strict limitat personalului www.ovofloat.ro, asociaților care dețin autorizația necesară și nevoia clar definită pentru utilizarea datelor.

Dacă utilizatorii nu doresc divulgarea datelor personale acestor companii, aceștia sunt rugați să ne contacteze la contact@ovofloat.ro

 

6. Securitatea procesării

Vom procesa datele în mod sigur, vom aplica și menține măsuri tehnice adecvate pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat, în mod special atunci când procesarea presupune transmiterea datelor printr-o rețea atât cât și împotriva oricărei alte forme de procesare ilegală.

Întrebări legate de securitatea datelor personale pot fi trimise la adresa contact@ovofloat.ro.

 

7. Accesul și rectificarea sau ștergerea datelor personale

• clienții au dreptul de a solicita în orice moment accesul la: rectificarea, portabilitatea, ștergerea sau restricționarea procesării datelor colectate.

• pentru păstrarea datelor personale actualizate, recomandăm utilizatorilor să ne informeze despre orice schimbare sau discrepanță.

 

Pentru vizualizarea sau modificarea datelor personale sau pentru a obține informații legate de datele personale ( dacă la solicitarea unui terț, am stocat sau am prelucrat oricare din datele dvs. cu caracter personal ), vă rugăm contactați la contact@ovofloat.ro.

Cerere semnată și datată.

Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 7 ani de la încetarea contractului sau ultima interacțiune cu noi. După încheierea perioadei, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau transformate în date anonime pentru a fi utilizate în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică.

 

8. E-mailuri de marketing

www.ovofloat.ro are dreptul să trimită clienților e-mailuri de marketing cu consimțământul acestora. Această formă specifică de consimțământ trebuie dată în mod liber, informată specific și precis.

Aceste cereri sunt îndeplinite în momentul în care clienții au optat să primească e-mailuri de marketing (au aprobat activ), bifând secțiunea DORESC SA MA ABONEZ LA NEWSLETTER afișată la întregistrarea unui cont nou, la abonarea pentru newslettere precum și în contul personal.

*Prin text se înțeleg acele comunicări de tip sms trimise pe telefonul mobil sau notificările push ce apar în browserul de Chrome sau Firefox.

Clienții vor avea mereu dreptul de a obiecta, la cerere și fără costuri, asupra procesării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct, fără a trebui să furnizeze justificări concrete. Clienții pot face acest lucru dând click pe linkul „Dezabonare” care apare în mesajele de e-mail pe care aceștia le primesc sau pot trimite un mesaj la contact@ovofloat.ro. Odată ce clientul și-a exprimat dezacordul, datele personale ale acelui client nu vor mai fi procesate pentru marketing direct.

*E-mailurile de marketing conțin informații pe care le considerăm interesante pentru client, promoții și oferte de ultimă oră legate de produsele și serviciile noastre.

 

9. Plângeri

• clienții au dreptul să adreseze o plângere legată de procesarea datelor lor personale. Toate întrebările și plângerile vor fi prelucrate de către www.ovofloat.ro.

• în cazul improbabil în care clienții au suferit daune din cauza încălcării drepturilor conform politicii de protecție a datelor personale și FUP Distribution nu a tratat plângerea în mod corespunzător, clienții au posibilitatea de a trimite o plângere autorității superioare( ANSPDCP ) .

 

10. Modificări ale acestei politici

Această politică poate fi actualizată din când în când, de exemplu în urma modificării legislației relevante sau schimbării structurii corporative în cadrul www.ovofloat.ro. În cazul în care se fac modificări ale acestui material, clienții vor fi notificați pe e-mail sau prin intermediul website-ului înainte ca schimbările să intre în vigoare. Încurajăm clienții să verifice această pagină periodic pentru a fi informați despre ultimele noutăți în ceea ce privește practicile noastre de confidențialitate.

 

PRIN CITIREA DOCUMENTULUI AȚI LUAT LA CUNOȘTINȚĂ FAPTUL CĂ VĂ SUNT GARANTATE DREPTURILE PREVAZUTE DE LEGE, RESPECTIV DREPTUL LA INFORMARE, DREPTUL DE ACCES LA DATE, DREPTUL DE INTERVENȚIE, DREPTUL DE OPOZIȚIE, DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII INDIVIDUALE, DREPTUL DE VĂ ADRESA JUSTIȚIEI ÎN CAZ DE ÎNCALCARE A DREPTURILOR, GARANTATE DE LEGEA 677/2001 PENTRU PROTECȚIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI LIBERA CIRCULAȚIE A ACESTOR DATE.